‘Aandacht voor kleine zorgaanbieder in wet klachtrecht’

14 oktober 2014

De KNMP vraagt samen met 9 andere eerstelijns organisaties aandacht voor de gevolgen van de nieuwe wet klachtrecht (Wkkgz) voor kleinschalige zorgaanbieders. De Wkkgz leidt tot onnodige procedures en regelgeving en extra kosten voor eerstelijns zorgverleners. De huidige goed functionerende klachtenbehandeling gaat verloren.

De KNMP stuurde samen met de LHV, LVE, KNMT, ANT, NVM, KNOV, VvOCM, KNGF en Ineen een brief aan de Eerste Kamer, die de wet in behandeling heeft.

Onnodige regelgeving en extra kosten

In de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden zorgaanbieders verplicht zelf een klachtenfunctionaris aan te stellen en zich aan te sluiten bij een nieuw op te richten geschilleninstantie.

De eerstelijns organisaties maken zich zorgen over de extra belasting die dit met name voor kleinschalige zorgaanbieders met zich meebrengt:

  • Door deze wet gaat de huidige – onafhankelijke, goed functionerende en laagdrempelige – klachtenbehandeling verloren.
  • Zorgaanbieders die er uit kwaliteitsoogpunt toch voor kiezen om aangesloten te blijven bij een onafhankelijke klachtencommissie, krijgen te maken met extra lasten en kosten.
  • In de nieuwe situatie zullen de geschilleninstanties alle klachten en uitspraken publiceren. Dit is potentieel beschadigend voor de zorgaanbieder.

Lees de gezamenlijke brief van de eerstelijns organisaties aan de Eerste Kamer

Het aantal klachten in de apotheek neemt al enige tijd toe. De KNMP bereidt een plan voor om apothekers te ondersteunen bij klachtafhandeling.

Nieuwe wet klachtrecht (Wkkgz)

Het wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is de voortzetting van het in juni 2010 ingediende wetsvoorstel Wet cliëntenrechten zorg (Wcz). De Wkkgz zal de Wet klachtrecht cliënten zorginstellingen en de Kwaliteitswet zorginstellingen vervangen. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel op 4 juli 2013 aangenomen. Het ligt nu ter behandeling bij de Eerste Kamer.

Bekijk meer informatie op de website van de Eerste Kamer »
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering