2 naamswijzigingen contra-indicaties; G-Standaard aangepast

29 januari 2016

De namen van de contra-indicatieaarden (CI-aarden) ‘Angina pectoris/ischemische hartziekte’ en ‘Colitis ulcerosa/Ziekte van Crohn’ op de Nationale Contra-indicatielijst 2016 zijn gewijzigd in respectievelijk ‘Ischemische hartziekten (incl. angina pectoris)’ en ‘Inflammatoire darmziekten’. Dit heeft de nationale Werkgroep Contra-Indicaties besloten. De nieuwe namen sluiten beter aan bij de inhoud van de betreffende CI-aarden.

De naamswijzigingen zijn doorgevoerd in de G-Standaard en daarmee op de KNMP Kennisbank en in het apotheekinformatiesysteem.

Inhoudelijk verandert er niets aan de medicatiebewaking op de CI-aarden.

Over de Nationale Contra-indicatielijst

De Nationale Contra-indicatielijst bevat de CI-aarden waarop bewaakt wordt in Nederland. De lijst komt tot stand onder beheer van de nationale Werkgroep Contra-Indicaties. Deze nationale werkgroep staat onder regie van Nictiz (het landelijke expertisecentrum voor ontwikkeling van ICT in de zorg) en bestaat verder uit vertegenwoordigers van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Stichting Health Base (SHB), de Federatie Medisch Specialisten (FMS), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers (NVZA) en de KNMP.

Bekijk de Nationale Contra-indicatielijst

Meer informatie over naamswijzigingen

Bekijk de G-Update van januari 2016 Bekijk de G-Update van februari 2016