2 bijeenkomsten voor BIG-herregistratie

18 februari 2016

De KNMP houdt in maart 2016 2 informatiebijeenkomsten ter gelegenheid van de BIG-herregistratie, waarbij het beoordelingskader voor de werkervaring van apothekers wordt besproken.

De eerste bijeenkomst vindt plaats op donderdag 3 maart in Park Plaza Utrecht. Tussen 19.30-21.30 uur zorgt KNMP-jurist Jurriane Rendering voor een presentatie. Op dinsdag 15 maart is er na afloop van het KNMP Voorjaarscongres de tweede gelegenheid om deze informatiebijeenkomst bij te wonen. De bijeenkomsten worden onder meer georganiseerd voor de apothekers die werken op het gebied van beleid, onderwijs, onderzoek of overheid (BO3).

BIG-herregistratie per 1 januari 2017

Voor de BIG-herregistratie per 1 januari 2017 zijn de volgende zaken van belang:

 1. Staat u in het register van openbaar apothekers of ziekenhuisapothekers? U hoeft niets te doen, want uw (her)registratie als specialist is leidend.
 2. De herregistratie per 1 januari 2017 geldt voor degenen die sinds 1 januari 2012 staan ingeschreven. Apothekers die zich later hebben geregistreerd of later hun diploma hebben behaald, kunnen zich 5 jaar na dato herregistreren.
 3. Bent u werkzaam als (basis)apotheker en wilt u uw titel behouden? Ga na of u aan de werkeis voldoet, maar wacht nog even met uw herregistratieaanvraag. U krijgt van de zomer hierover nog een brief van VWS. Het beoordelingskader voor werkeisen is online al beschikbaar. In bovengenoemde informatiebijeenkomsten wordt hier dieper op ingegaan.
 4. Wilt u geregistreerd blijven als (basis)apotheker en voldoet u niet aan de werkeis: schrijf u vóór 13 april in voor de BIG-herregistratietoets op 23 mei of 7 november bij PAOFarmacie.
 5. Bent u nog geen lid van de KNMP? Word dan vóór 13 april lid van de KNMP en profiteer nog van de aantrekkelijke ledenkorting op de BIG-herregistratietoets, boven op alle andere ledenvoordelen.

Op de website van de KNMP treft u nog meer interessante informatie over de BIG-herregistratie, zoals veelgestelde vragen en een stroomschema waarmee u uw persoonlijke situatie kunt inschatten.

KNMP-ledenkorting herregistratietoets

De KNMP biedt leden een aantrekkelijke korting voor deelname aan de herregistratietoets. Op het bedrag van € 825,- geldt een reductie van € 500,- bij aanmelding op de website van PAOFarmacie voor 13 april. Apothekers die de toets op 23 mei niet halen, kunnen zich voor 20 juni melden voor een herkansing met dezelfde korting. Een vermindering van € 250,- op de kosten is van toepassing voor KNMP-leden die zich aanmelden tussen 14 april en 30 september voor de toets op 7 november 2016.

Op 11 april en 19 september organiseert PAOFarmacie in samenwerking met de KNMP en de universiteiten van Utrecht en Groningen een informatiebijeenkomst over de herregistratietoets. Voor de deelname hieraan wordt € 55,- gerekend. Inschrijving verloopt via PAOFarmacie.

Bekijk meer informatie over deze data op de website van PAOFarmacie.

Eventuele vragen over de herregistratie kunt u mailen naar Jurriane Rendering, die als jurist namens de KNMP is betrokken bij het traject: juridischezaken@knmp.nl.

Belangrijke data BIG-herregistratie

 • 3 maart: informatiebijeenkomst beoordelingskader apothekers, Park Plaza Utrecht (19.30-21.30 uur)
 • 15 maart: informatiebijeenkomst beoordelingskader apothekers, Jaarbeurs Utrecht (17.15-19.15 uur, aansluitend op KNMP Voorjaarscongres)
 • 11 april: informatieochtend herregistratietoets in Aristo Utrecht (9.30-12.00 uur): inschrijven voor 1 maart
 • 13 april: uiterste aanmeldingsdatum voor herregistratietoets 23 mei en de maximale korting KNMP-leden
 • 14 april: KNMP-ledenkorting van € 500,- wordt € 250,- (uitgezonderd herkansingen)
 • 23 mei: herregistratietoets
 • 19 september: informatieochtend herregistratietoets in Aristo Utrecht (9.30-12.00 uur): inschrijven voor 1 augustus
 • 7 november: herregistratietoets