Nieuws & actualiteit

23 maart 2017

Handreiking digitaliseren van patiëntendossiers met tips en uitgangspunten

Het project van de KNMP met de VJA en VWS om papieren patiëntendossiers om te zetten in digitale dossiers is afgerond met een handreiking digitaliseren van patiëntendossiers. De administratieve lasten worden hiermee verder teruggedrongen.

Lees verder

23 maart 2017

Wat vindt u van de ‘Sterkebottencampagne'? 3 korte vragen

De KNMP verneemt graag van u hoe u en uw patiënten de lopende ‘Sterkebottencampagne’ waarderen. De korte vragenlijst is anoniem en duurt een aantal minuten.

Lees verder

23 maart 2017

SP stelt Kamervragen over prijsopdrijving medicijnen

De Tweede Kamerfractie van de SP stelt Kamervragen over de prijsopdrijving van Camcolit, Slow K, Norgalax en Calcitonine. Dit na berichtgeving door de KNMP over de praktijken van Essential Pharmaceuticals.

Lees verder

21 maart 2017

Vervalst recept tramadol aangeboden in Amsterdam

Bij de Leidsestraat Apotheek in Amsterdam is een vervalst recept aangeboden voor tramadol. Daarvan heeft de KNMP een melding gekregen.

Lees verder

20 maart 2017

KNMP: ‘Onethisch verdienmodel leidt tot opdrijven prijzen’

Farmabedrijven als Essential Pharmaceuticals bedienen zich van een onethisch verdienmodel. Dat zegt KNMP-directeur Léon Tinke in het NOS-journaal van 20 maart 2017. ‘Dit bedrijf heeft sinds de zomer vier oude, slecht lopende licenties gekocht en verveelvoudigd in prijs’, aldus Tinke. ‘Voorbeelden zijn Camcolit en Slow K. Dat leidt in Nederland tot verplichte bijbetalingen door kwetsbare patiënten, of zelfs tot zorg mijden. Het bedrijf moet zijn verantwoordelijkheid nemen.’

Lees verder

20 maart 2017

Uitvraag kwaliteitsindicatoren 2016 gestart

De uitvraag kwaliteitsindicatoren 2016 is maandag 20 maart begonnen. Deze neemt vier weken in beslag en loopt tot en met 18 april. Om te starten stuurt ICT-partner Desan op 20 maart aan alle openbare apotheken een e-mail met de inloggegevens voor de uitvraag.

Lees verder

16 maart 2017

NZa bevestigt: indicatiecode op recept volstaat

Een indicatiecode op het recept dat is voorgeschreven door de huisarts volstaat voor de apotheker. Dit heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan de KNMP en ZN bevestigd. Het gaat hierbij onder meer om verbandmiddelen, Medische Noodzaak, incontinentiematerialen en dieetpreparaten, die zijn voorgeschreven door de huisarts. De KNMP en ZN vroegen bij de NZa om een formele bevestiging nadat zij in 2016 een verlichting van administratieve lasten overeenkwamen.

Lees verder

16 maart 2017

Bekostiging ELV loopt voor apothekers via zorgverzekeraar

Apothekers moeten de kosten voor het zogeheten ‘eerstelijns verblijf’ (ELV) in rekening brengen bij de zorgverzekeraar van de patiënt. Deze vorm van zorg is per 1 januari 2017 overgeheveld van de Wet langdurige zorg (Wlz) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Lees verder

16 maart 2017

Vervalste recepten aangeboden in Rotterdam

Een patiënt heeft in een Rotterdamse apotheek vervalste recepten aangeboden voor Ritalin 10 mg, Escitalopram 20 mg en Alprazolam 0,5 mg. Hiervan heeft de KNMP melding gekregen.

Lees verder