Nieuws & actualiteit

21 september 2016

Rijksbegroting: uitgaven openbare farmacie stabiel

De uitgaven aan geneesmiddelen in de openbare farmacie zijn stabiel voor de komende jaren. Dit blijkt uit de begroting van VWS voor 2017 die op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Lees verder

23 september 2016

CZ doet onderzoek naar gestolen verzekeringspas en vervalste recepten

Zorgverzekeraar CZ doet onderzoek naar het onrechtmatig verkrijgen van tramadol door middel van een gestolen verzekeringspas en vervalste recepten. Een onbekende derde heeft bij meerdere apotheken in Nederland het geneesmiddel verkregen.

Lees verder

22 september 2016

Pleidooi voor goede gegevensuitwisseling in de zorg

Stimuleer goede, snelle en veilige gegevensuitwisseling in de zorg. Die oproep doen de Patiëntenfederatie Nederland, de Nierstichting, het Reumafonds, ouderenorganisatie KBO-PCOB en de KNMP aan de Eerste Kamer. Deze organisaties pleiten voor het instemmen van het wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens. Op dinsdag 27 september debatteert de Eerste Kamer hierover met de minister van VWS.

Lees verder

22 september 2016

Medewerking poliklinisch apothekers gevraagd voor onderzoek naar receptwijzigingen

Een onderzoeksteam van SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy vraagt medewerking voor een landelijk onderzoek naar receptwijzigingen in de openbare apotheek en de poliklinische apotheek. Inmiddels zijn er voldoende aanmeldingen van openbaar apothekers, maar nog te weinig van poliklinische apothekers. Deelname aan het onderzoek, uit te voeren in samenwerking met de KNMP, komt onder meer neer op het noteren van alle receptwijzigingen op 1 dag.

Lees verder

22 september 2016

Nog 1 dag om te reageren op KNMP-bestuursfunctie

U heeft nog 1 dag om te reageren op de openstaande vacature voor de KNMP-bestuursfunctie. Solliciteren is mogelijk t/m vrijdag 23 september (voor 17:00 uur).

Lees verder

22 september 2016

Docenten van opleiding apothekersassistent nemen zelf kijkje in apotheek

Docenten van de opleiding apothekersassistent nemen op 27 september – de dag van de apothekersassistent – een kijkje in de apotheek om zo hun praktijkkennis bij te spijkeren. Na het succes van vorig jaar keert de zogenoemde docentenstage terug.

Lees verder

21 september 2016

Rijksbegroting: uitgaven openbare farmacie stabiel

De uitgaven aan geneesmiddelen in de openbare farmacie zijn stabiel voor de komende jaren. Dit blijkt uit de begroting van VWS voor 2017 die op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Lees verder

20 september 2016

10 procent apothekers doet aanvraag voor BIG-herregistratie

Circa 10 procent van de aangeschreven apothekers heeft de herregistratie voor het BIG-register aangevraagd. Het CIBG riep in de zomer van dit jaar bijna 3000 apothekers daartoe op. Inmiddels zijn 272 aanvragen afgehandeld.

Lees verder

15 september 2016

Vervalst herhaalrecept tramadol aangeboden in Delft en Oss

Een vrouw heeft een vervalst herhaalrecept voor tramadol 50 mg aangeboden bij de Hof van Delft apotheek in Delft en bij Burcht-Apotheek Gilissen in Oss. Hiervan heeft de KNMP een melding gekregen.

Lees verder

15 september 2016

Medewerking apothekers gevraagd voor onderzoek naar farmacogenetica

Onderzoekers aan het Radboudumc in Nijmegen roepen apothekers op om een korte vragenlijst in te vullen over farmacogenetica in de praktijk. Op basis van de uitkomsten maken zij aanbevelingen voor de implementatie van farmacogenetica in de farmaceutische zorg.

Lees verder