Nieuws & actualiteit

21 februari 2017

Advies aan apothekers: lever Levothyroxinenatrium Teva tablet 25 microgram tijdelijk beperkt uit

Apothekers wordt geadviseerd om vanaf 21 februari 2017 de Levothyroxinenatrium Teva tablet 25mcg (RVG 108536) voorlopig in kleine hoeveelheden aan patiënten mee te geven. Dit stelt het Meldpunt Geneesmiddelentekorten- en defecten in verband met een dreigend tekort. Naar verwachting duurt de situatie tot 2 maart 2017.

Lees verder

21 februari 2017

Katja Kok-van Oirschot biedt petitie preferentiebeleid aan Tweede Kamer aan

KNMP-bestuurder Katja Kok-van Oirschot overhandigde dinsdag 21 februari 2017 een petitie voor een versoepeling van het preferentiebeleid aan de vaste Kamercommissie voor VWS. Zij deed dit samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de seniorenorganisatie KBO-PCOB. De petitie werd ondersteund door negen patiëntenorganisaties: Longfonds; De Hart & Vaatgroep; Reumafonds; Hypofyse Stichting; Oogvereniging; Nierpatiënten Vereniging Nederland; Schildklierorganisatie Nederland; Diabetes Vereniging Nederland en Nationale Vereniging Reumazorg Nederland.

Lees verder

20 februari 2017

Apothekers, huisartsen, senioren: ‘Versoepel preferentiebeleid’

Persbericht | Ziektekostenverzekeraars dienen niet één, maar vier of vijf medicijnen als preferent middel aan te wijzen voor de patiënt. De apothekersorganisatie KNMP, de huisartsenvereniging LHV en de ouderenorganisaties KBO-PCOB pleiten daarom voor een doorontwikkeling van het preferentiebeleid.

Lees verder

20 februari 2017

Zilveren Kruis bereikbaar over declaratieverwerking

Zilveren Kruis is bezig haar declaratieverwerking procesmatig anders in te richten. De zorgverzekeraar streeft ernaar tot tijdige betaling over te gaan, maar sluit vertragingen voor deze maand niet uit. Apothekers kunnen desgewenst informatie krijgen over een bevoorschotting, zo is toegezegd aan de KNMP.

Lees verder

16 februari 2017

Stemming herbenoeming LOA- en WSO-bestuur geopend

LOA- en WSO-sectieleden kunnen vanaf 16 februari stemmen op 4 LOA- en 3 WSO-bestuursleden. Zij stellen zich, nadat hun bestuurstermijn van 3 jaar afloopt, herbenoembaar voor een tweede en laatste bestuurstermijn. Sectieleden ontvangen per e-mail een link. Met deze link kunnen zij aangeven al dan niet akkoord te gaan met de herbenoeming van het betreffende sectiebestuurslid (ja of nee). Stemmen is mogelijk tot 10 maart.

Lees verder

15 februari 2017

Onderhandelingen over één kwaliteitsregister voor apothekersassistenten

De twee kwaliteitsregisters voor apothekersassistenten, KAOF en KAA, zijn in gesprek om te komen tot één register. Dit berichten de partijen op hun websites.

Lees verder

15 februari 2017

Bijbetaling voor gebruikers Camcolit

Gebruikers van Camcolit worden geconfronteerd met een bijbetaling nu de voorraad van het oude product op is. Per augustus 2016 is de licentie overgedaan van Norgine naar Essential Pharma. De prijs van € 4,76 is vervolgens gestegen naar € 16,77, waardoor een bijbetaling van € 12,01 (excl. btw) geldt. Er zijn in Nederland 15.000 gebruikers van Camcolit, een middel tegen onder meer manische depressiviteit.

Lees verder

14 februari 2017

Onderhandelaarsakkoord cao Apotheken en cao Bedrijfsfonds Apotheken

Onderhandelaars van VZA, ASKA en vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn hebben de afgelopen weken een doorbraak bereikt en een onderhandelaarsakkoord gesloten over de cao Apotheken en de cao Bedrijfsfonds Apotheken (SBA).

Lees verder

9 februari 2017

Het sterkebottenboekje ingezet voor specifieke doelgroepen

Apothekers zetten Het sterkebottenboekje in voor specifieke doelgroepen, zoals gedetineerden, vrouwen die orale anticonceptie afhalen en senioren. De online test is in ruim een week tijd bijna 12.000 keer doorlopen. Een tweede druk van het boekje is inmiddels beschikbaar.

Lees verder