Nieuws & actualiteit

1 december 2016

Prescriptieregeling: kleinste afleververpakking

Apothekers dienen geneesmiddelen in principe voor maximaal 15 dagen mee te geven aan patiënten die ze voor het eerst gebruiken. Indien de kleinste afleververpakking meer dan 15 dagen geneesmiddelen bevat, mogen apothekers deze verpakking afleveren. Apothekers hoeven geen strips te knippen.

Lees verder

1 december 2016

Geen lidocaïne door de gootsteen

Ongebruikte vloeibare geneesmiddelen, zoals lidocaïne, worden door de gootsteen gespoeld en komen terecht in het oppervlaktewater. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Om de gevolgen voor milieu beperkt te houden, wordt apothekers gevraagd om zorgprofessionals en patiënten een waarschuwing te geven bij de uitgifte van deze risicogeneesmiddelen, om restanten niet door te spoelen.

Lees verder

1 december 2016

VWS: apothekers hoeven vragenlijst WNT niet in te vullen

Apothekers en andere eerstelijnszorgverleners hoeven de online vragenlijst over de WNT niet in te vullen. Dit blijkt uit het gesprek tussen het ministerie van VWS en de KNMP, LHV, KNMT en KNGF. Minister Schippers betreurt de onrust die is ontstaan. De KNMP en andere koepels starten een traject met het CIBG en het ministerie van VWS om de juridische vragen te beantwoorden. Er zijn geen consequenties voor zorgverleners die de vragenlijst reeds hebben ingevuld.

Lees verder

1 december 2016

Informatie jaarlijkse kwaliteitsmeting op Apotheek.nl vernieuwd

De informatie uit de jaarlijkse kwaliteitsindicatorenmeting op Apotheek.nl is vernieuwd. De nieuwe gegevens zijn afkomstig uit de kwaliteitsmeting die van 14 maart tot en met 25 april 2016 onder openbare apotheken is gehouden. Deze publicatie maakt de kwaliteit van de geleverde zorg van openbare apotheken inzichtelijk en transparant voor het publiek. Publicatie van deze kwaliteitsinformatie op Apotheek.nl is een initiatief van de KNMP, Patiëntenfederatie Nederland en de Consumentenbond.

Lees verder

1 december 2016

Zakelijke contributie KNMP dekt ook nieuwe klachten- en geschillenregeling

De zakelijke contributie van de KNMP dekt in 2017 ook de nieuwe klachten- en geschillenregeling. Deze is van toepassing nu de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) per 1 januari 2017 in werking treedt. Vanaf die datum wordt het voor patiënten naast klagen ook makkelijker om te claimen.

Lees verder

30 november 2016

Onderzoek naar farmaceutische zorg voor laaggeletterden en migranten

De KNMP en Stichting Pharos onderzoeken welke ondersteuning apothekers nodig hebben bij de farmaceutische zorg voor laaggeletterden en migranten. Het doel van de enquête is om te achterhalen of en hoe apothekers de zorg voor laaggeletterde patiënten en migranten aanpakken. Ingevulde antwoorden geven de KNMP en Pharos handvatten om de apotheker beter van dienst te kunnen zijn op dit gebied.

Lees verder

30 november 2016

Aripiprazol 1 mg in 2017 vergoed bij kinderen

De doorgeleverde bereidingen van aripiprazol 1 mg komen ook in 2017 voor vergoeding in aanmerking. De vergoeding geldt alleen als de patiënt jonger is dan 12 jaar. Dit was met de eerdere bekendmaking over de doorgeleverde apotheekbereidingen voor 2017 nog niet het geval.

Lees verder

29 november 2016

IGZ publiceert tweede annex bij Circulaire apotheekbereidingen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) publiceerde op 28 november 2016 de tweede annex bij de Circulaire ‘Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers’. Deze annex gaat over de verplichte aanmelding van doorgeleverde bereidingen in de G-standaard.

Lees verder

29 november 2016

Aanmoedigingsprijzen voor eerstejaarsstudenten Farmacie en Farmaceutische Wetenschappen

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) heeft de Jong Talent Aanmoedigingsprijzen uitgereikt aan 4 eerstejaarsstudenten Farmacie of (Bio-)Farmaceutische Wetenschappen. Het gaat om studenten met de beste studieresultaten van de faculteiten in Groningen, Utrecht, Leiden en VU-Amsterdam.

Lees verder