Nieuws & actualiteit

22 juni 2017

RIVM: kennis apothekers farmacogenetica onderbenut

De kennis van apothekers over farmacogenetica wordt onvoldoende benut. Het veld zou meer aandacht moeten hebben voor de beschikbare kennis, zoals de adviezen van de Werkgroep Farmacogenetica van de KNMP. Dit staat in een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over personalized medicine.

Lees verder

21 juni 2017

Minister Schultz wil niet dat apotheken betalen voor afvoer medicijnafval

Minister Schultz (IenM) wil niet dat apotheken nog betalen voor de afvoer van medicijnafval. Zij gaat zich ervoor inzetten om dit probleem “tot de laatste gemeente van Nederland opgelost te krijgen”. Dat zegt zij in de Tweede Kamer, in antwoord op vragen van D66 en de ChristenUnie tijdens het Algemeen Overleg Water. De KNMP heeft de afgelopen twee jaar actief beleid gevoerd om gemeenten hiertoe te bewegen.

Lees verder

19 juni 2017

Hitteplan van kracht in deel van het land

Het Nationaal Hitteplan geldt sinds 19 juni in de provincies Utrecht, Overijssel, Zuid-Holland, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Dit melden het RIVM en de KNMI. Het hitteplan vraagt extra aandacht voor de risico's van hitte, met name voor kwetsbare groepen.

Lees verder

19 juni 2017

Voormalig KNMP-voorzitter Dick Tromp overleden

Voormalig KNMP-voorzitter Dick Tromp is vrijdag 16 juni 2017 tijdens zijn vakantie in Bergen aan Zee op 70-jarige leeftijd overleden. Tromp was een van de grondleggers van de farmaceutische patiëntenzorg in Nederland. Tijdens zijn voorzitterschap van de KNMP (1988-1993) heeft hij met de actie ‘Klaar om te wenden’ de beweging van ‘product naar patiënt’ op gang gebracht en tot beleid gemaakt voor de beroepsgroep en de KNMP.

Lees verder

16 juni 2017

Nascholingsprogramma StiPCO met half jaar verlengd

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verlengt de subsidie voor StiPCO met een half jaar. Het programma eindigt nu in februari 2020. De einddatum voor het Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling Openbaar apothekers werd eerder op augustus 2019 vastgesteld.

Lees verder

15 juni 2017

Voorstel farmaceutisch praktijkonderzoek indienen voor 3 september

Voorstellen voor farmaceutisch praktijkonderzoek kunnen tot 3 september 2017 worden ingediend. Eind oktober maakt de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) bekend welke projecten een bijdrage uit het KNMP-onderzoeksbudget 2018 krijgen.

Lees verder

13 juni 2017

In kwart gemeenten betaalt apotheek nog steeds voor medicijnafval

In een kwart van de Nederlandse gemeenten moeten apotheken nog steeds betalen voor het vrijwillig inzamelen van medicijnafval van patiënten. In 2016 was dit nog 45%. Veel gemeenten en apotheken zijn afgelopen jaar tot afspraken gekomen. Dit blijkt uit een vervolgonderzoek van de KNMP in juni 2017.

Lees verder

13 juni 2017

Akkoord hulpmiddelenzorg, uitgezonderd substitutie bloedglucosemeters

Iedere patiënt krijgt het hulpmiddel dat het beste bij zijn persoonlijke situatie past. Naast de fysieke beperking moet ook rekening gehouden worden met iemands dagelijks leven, zoals werk, sport en andere activiteiten. Deze afspraak staat in het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelen en is vanaf 1 januari 2018 van toepassing op alle hulpmiddelen. Er is geen overeenstemming bereikt over de substitutie van bloedglucosemeters op economische gronden. Het Zorginstituut heeft nu de opdracht daarover te besluiten.

Lees verder

13 juni 2017

Arbeidsongeschiktheidsverzekering niet altijd up-to-date

De arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) van apothekers is niet altijd up-to-date. Dit kan komen doordat de gekozen eindleeftijd, de hoogte van het verzekerd bedrag en het eigenrisicotermijn mogelijk niet meer aansluiten bij de huidige situatie. Daarvoor waarschuwt arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir.

Lees verder