Zorgstandaard CVA/TIA

De Zorgstandaard CVA/TIA beschrijft de norm voor goede CVA zorg vanuit patiëntenperspectief. De zorgstandaard is gebaseerd op meer dan 20 richtlijnen en samenwerkingsafspraken en op ‘best practice’ elementen. De zorgstandaard geeft richting aan de samenwerking van professionals in de CVA zorgketens, waarbij d zorg afgestemd wordt op de wensen en behoeften van mensen, die een CVA of TIA hebben doorgemaakt, en hun naasten.