Zorginnovatieproces (Zorgvoorinnoveren.nl)

De website Zorg voor innoveren onderscheidt 6 fases in het innovatieproces. Voor elke fase geven zij u advies en informatie.