WMO-secretaris: spil regionale samenwerking

Het ministerie van VWS, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben afgesproken dat elke Wmo-regio een eigen secretaris krijgt om toe te zien op de samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders.