Wkkgz: klagen én claimen (artikel PW.nl)

De verplichtingen uit de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden opgelegd aan zorgaanbieders en individuele zorgverleners en gelden dus ook voor apothekers. Het belangrijkste verschil met de huidige situatie is dat de Klachtencommissie Openbare Apotheken plaatsmaakt voor de geschilleninstantie van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Deze instantie is bevoegd een schadevergoeding van maximaal € 25.000 toe te kennen aan patiënten.