Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wetten.nl)

De WGBO beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg.