Artikel 14 van de Wet BIG (Wetten.nl)

Het specialistenregister is een privaatrechtelijk register en geen wettelijk erkend specialistenregister, zie artikel 14 van de Wet BIG.