Werkmateriaal: verbeteren medicatieveiligheid in de zorgsector (Medicijngebruik.nl)

Op de website van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik vindt u werkmateriaal voor het verbeteren van de medicatieveiligheid in de Care-sector.