Wat is de CMR? (vim-digitaal.nl)

De Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) is het landelijk meldpunt voor zorg-incidenten. Zorgverleners kunnen incidenten die zijn opgetreden in het proces van voorschrijven, bereiden, afleveren en toedienen van geneesmiddelen anoniem melden aan deze databank.

Het linkadres is: http://www.vim-digitaal.nl