Vergoedingenreglement (VZVZ.nl)

In de het reglement staan de voorwaarden waaraan zorgverleners moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor het LSP.