Zorgstandaard Diabetes (NDF)

De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) geeft met de Zorgstandaard Diabetes de norm aan voor kwalitatief hoogwaardige diabeteszorg en -preventie in Nederland. De zorgstandaard is medio 2015 geactualiseerd en doet recht aan de nieuwste inzichten en richtlijnen binnen het diabetesveld.