Richtsnoeren voor de zorgsector (ACM.nl)

Met de 'Richtsnoeren voor de zorgsector' van de Autoriteit Consument & Markt moet het voor zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere partijen duidelijker worden welke samenwerkingsvormen en gedragingen wel en niet zijn toegestaan op basis van de Mededingingswet.