Brochure Farmacogenetica en de apotheker

De KNMP en NVZA hebben naar aanleiding van het vastgestelde KNMP-NVZA-beleidskader ‘Farmacogenetica en de Apotheker’ een brochure gemaakt over de visie van de apotheker op farmacogenetica. De uitgave schetst een beeld van verleden, heden en toekomst en gaat onder meer in op de kansen voor de apotheker als het gaat om farmacogenetica.