Toestemming patiënt (VZVZ.nl)

Om medische gegevens via het LSP beschikbaar te kunnen stellen voor raadpleging door andere zorgaanbieders is de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt nodig.