Therapietrouw: artikel in tijdschrift Geneesmiddelenbulletin

Dit artikel geeft handvatten waarmee u therapie-ontrouw onderkent en aanpakt. De factoren die van invloed zijn op therapie-ontrouw, de voorspellers van therapie-ontrouw en interventies om therapietrouw te bevorderen komen aan bod. Het artikel belicht onder andere ook methoden om therapietrouw te meten en de werkzaamheid van interventies.