Richtlijnen oncologische zorg

Via Oncoline krijgt u toegang tot de richtlijnen voor de oncologische zorg. Deze bestaan uit multidisciplinaire richtlijnen voor de diagnose en behandeling van patiënten met een specifieke tumor. De richtlijnen beschrijven knelpunten in het medisch handelen, de organisatie van de zorg en de voorlichting en begeleiding van de patiënt. Daarnaast vindt u hier niet-tumorspecifieke richtlijnen voor de diagnose en behandeling van een symptoom of gezondheidsklacht die het gevolg is van ziekte en behandeling. De zorgaspecten zijn multidisciplinair uitgewerkt of specifiek voor een bepaalde beroepsgroep. Richtlijnen voor de oncologische zorg worden onder verantwoordelijkheid van de meest relevante beroeps- of wetenschappelijke vereniging ontwikkeld, meestal volgens de evidence based methodiek.

Het linkadres is: http://www.oncoline.nl/