Richtlijn signalering en monitoring van depressieve klachten bij diabetes (Zorgstandaarddiabetes.nl)

Multidisciplinaire richtlijn gericht op signalering van depressieve klachten en begeleiding naar een passend hulpaanbod.