Regeling Geneesmiddelenwet (Wetten.nl)

De Regeling Geneesmiddelenwet stelt enkele bepalingen bij de Geneesmiddelenwet vast.