Regeling declaratie- en transparantieverplichtingen farmaceutische zorg (NZa.nl)

De Regeling declaratie- en transparantieverplichtingen farmaceutische zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit verplicht apothekers de standaardprijslijst te hanteren.