Overheidssite over decentralisatie

De rijksoverheid heeft een website gemaakt over deze veranderingen in de langdurige zorg. De website bevat het laatste nieuws en een handige rubriek 'Vraag en antwoord'. Er is informatie te vinden over de 3 wetten die de zorg gaan regelen: Wet langdurige zorg, Wmo 2015 en de Zorgverzekeringswet. Verder biedt de website praktijkvoorbeelden, literatuurtips, hulpmiddelen en video's.