Nederlandse Industrie Apothekers vereniging (NIA.nl)

De NIA behartigt de belangen van de Nederlandse industrieapothekers en bevordert de industriële farmacie in al haar facetten.