NDF Voedingsrichtlijn (Zorgstandaarddiabetes.nl)

Apothekers die zich willen toeleggen op diabeteszorg en preventie kunnen handvatten vinden in deze richtlijn. Het document kan worden gebruikt worden om patiënten adviezen te geven. Ook geeft het document apothekers inzicht in hoe diëtisten zorgverlening geven aan diabetespatiënten.