Multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen (NHG.org)

Deze richtlijn richt zich op ouderen met een groot risico op schade door gebruik van voor hen mogelijk minder geschikte geneesmiddelen.