Motie medicinale zuurstof (Rijksoverheid.nl)

De Kamerleden Timmer en Van der Veen (PvdA) verzochten de minister de Kamer te informeren over een manier waarop de verstrekking van medicinale zuurstof door middel van een uitzonderingsbepaling in de Geneesmiddelenwet voortgezet kan worden.