Monitor niet leverbare preferente middelen (SFK.nl)

De SFK monitort de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van geneesmiddelen die zorgverzekeraars in het preferentiebeleid hebben opgenomen.