Hulp bij privacy

Deze website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bevat een dossier over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor zorgaanbieders.