Levering preferente middelen blijft probleem (SFK.nl)

Bericht SFK van september 2012: door leveringsproblemen moeten apothekers bij gemiddeld 200.000 verstrekkingen per week op zoek naar een alternatief voor een preferent geneesmiddel.