Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD.nl)

Als werknemersorganisatie van alle apothekers (en artsen) in dienstverband zet de LAD zich in om de professionele zelfstandigheid van apothekers in dienstverband te beschermen. De LAD zet zich in samenspraak KNMP en de Vereniging van Jonge Apothekers in voor een stevig fundament onder de arbeidsvoorwaarden van apothekers in dienstverband.