Landelijke monitor populatiemanagement: proeftuinen (RIVM.nl)

Monitor van het RIVM waarin 9 proeftuinen worden gevolgd om beter zicht te krijgen op het implementatieproces, de succes- en faalfactoren en het effect op de gezondheid van de populatie en de kwaliteit en kosten van de zorg (maart 2014).