Kwaliteitscriteria voor inzet insulinepomptherapie en hulpmiddelen (NDF)

Dit document stelt concrete eisen aan alle betrokkenen bij de hoogcomplexe insulinepomptherapie; patiënten, zorgverleners, behandelcentra, producenten, leveranciers en zorgverzekeraars. Insulinepomptherapie is kostbaar. De kwaliteitscriteria moeten bijdragen aan een optimale en doelmatige inzet.