Klachten over uw apotheek? (Apotheek.nl)

Patiënten kunnen op de KNMP-publiekswebsite Apotheek.nl lezen wat zij kunnen doen als zij een klacht hebben over hun apotheker.