Ikgeeftoestemming.nl

Via www.ikgeeftoestemming.nl kan uw patiënt toestemming geven voor het elektronisch beschikbaar stellen van zijn medische gegevens via het LSP.