Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling (KNMG.nl)

De Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg (2010) beoogt de randvoorwaarden voor het bieden van verantwoorde zorg te expliciteren en te verduidelijken om zorgverleners handvatten te geven.