Gerichte farmaceutische zorg voor patiënten met astma en COPD: een oriënterende studie

Lage therapietrouw bij astma-/COPD-patiënten is geassocieerd met een verslechterd ziektebeeld, meer bijwerkingen en toegenomen kosten. Met regulier patiëntcontact en een volledig en actueel medicatieoverzicht kan de apotheek het medicatiegebruik monitoren, patiënten met suboptimale farmacotherapie opsporen en interveniëren. Deze oriënterende studie onderzoekt het effect van gerichte FPZ-interventies bij astma-/COPD-patiënten met suboptimale farmacotherapie.