Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (KNMG.nl)

De Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg - EGiZ (2013) geeft handvatten aan zorgaanbieders voor een veilige elektronische uitwisseling van patiëntgegevens met andere zorgaanbieders.