FTO-module Uitwisseling reden van voorschrijven en nierfunctie (Medicijngebruik.nl)

FTO-werkmateriaal voor huisartsen en apothekers die de medicatieveiligheid willen optimaliseren door de beschikbaarheid van de reden van voorschrijven en verminderde nierfunctiewaarden in de apotheek volgens de wettelijke eisen te realiseren.