FTO-module en presentatie oncologische patiënten

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) biedt een FTO-module over samenspel tussen eerste en tweede lijn bij oncologische patiënten met aandacht voor de belangrijkste knelpunten rondom de huidige zorg en informatie-uitwisseling. Daarnaast hebben zij een presentatie behorende bij de FTO-module Oncologie.