Veel klachten over verspilling medicijnen

Bijna de helft van de klachten die bij het Landelijk Meldpunt Verspilling in de Zorg binnenkomen gaat over verspilling van geneesmiddellen en verkwisting binnen een zorgverleningstraject.