Handreiking Medicatiebeleid Gehandicaptenzorg

Patiënten in de gehandicaptenzorg kunnen net als iedereen medicatie gebruiken. Om onveilige situaties in het medicatieproces te voorkomen is zorgvuldigheid en het systematisch omgaan met risicosituaties en fouten van groot belang.

Het linkadres is: http://www.vgn.nl/artikel/8318