Externe links veilige principes

Handreiking Medicatiebeleid Gehandicaptenzorg

Patiënten in de gehandicaptenzorg kunnen net als iedereen medicatie gebruiken. Om onveilige situaties in het medicatieproces te voorkomen is zorgvuldigheid en het systematisch omgaan met risicosituaties en fouten van groot belang.

Lees verder

Medicatieveiligheid voor kwetsbare groepen in de langdurige zorg en zorg thuis onvoldoende

Verpleeghuizen en verzorgingshuizen moeten nog punten verbeteren; gehandicaptenzorg en thuiszorg moeten snel veiliger.

Lees verder