Umenz.nl

Het digitale zorgplatform van Umenz biedt apothekers de mogelijkheid schriftelijke en audiovisuele medische- en farmaceutische informatie op maat te leveren voor iedere patiënt, ongeacht opleidingsniveau en taalvaardigheid.

Het linkadres is: http://www.umenz.nl/