Externe link naar Therapietrouwmonitor.nl: 'Diabetes'

Meer dan 90% van de diabetespatiënten met orale antidiabetica is therapietrouw. Tussen 2007 en 2012 is hierin weinig veranderd. Opsplitsing van de orale antidiabetica in subgroepen laat zien dat het percentage therapietrouwe patiënten het hoogst is binnen de groep die thiazolidinedionen (A10BG) gebruikt, het laagst binnen de groep gebruikers van alfa-glucosidaseremmers (A10BF). Het percentage komt echter niet onder de 85%.