Link naar onderzoek: ‘Telefonische Start Begeleiding’

Marcel Kooy verricht voor de Universiteit Utrecht samen met Service Apotheken onderzoek naar de invloed van een 'Telefonisch Start Consult' bij de start van een therapie. Wekelijks worden patiënten geselecteerd die startten met een antidepressivum, antilipaemicum, bisfosfonaat of RAS-remmer. De patiënten worden tot 21 dagen na de eerste uitgifte gebeld door een apotheker. Bij dit gesprek wordt gebruik gemaakt van gespreksprotocollen.