Link naar artikel: 'Gestructureerde medicatiebegeleiding om de therapietrouw bij bisfosfonaten te verbeteren biedt kansen voor kosteneffectieve farmaceutische patiëntenzorg'

The MeMO intervention can result in a considerable number of osteoporotic fractures being prevented. Reductions in drug costs due to preferent reimbursement or therapeutic substitution increases the cost-effectiveness of pharmaceutical care interventions.