Link naar artikel: 'Apotheekteam verbetert therapietrouw osteoporosemedicatie door gestructureerde medicatiebegeleiding en geautomatiseerde opsporing van suboptimale farmacotherapie '

Pharmaceutical care interventions based on computerized drug prescription monitoring significantly improved patient’s persistence in the first twelve months of a medication’s use.