Externe link naar TherapietrouwMonitor.nl

De website TherapietrouwMonitor bevat cijfers over chronisch medicijngebruik. De gegevens over het ophalen van medicatie zijn afkomstig van de Stichting Farmaceutische Kerngetallen (SFK). De gegevens over gedrag en ervaringen met geneesmiddelen zijn grotendeels afkomstig van patiënten zelf. De cijfers maken duidelijk hoe therapietrouw Nederland is en of dat verandert.