Evaluatie New Medicine Service

Dit evaluatierapport (2014) over de NMS (New Medicine Service) toont aan dat deze gestructureerde gesprekken met nieuwe geneesmiddelgebruikers kort na de start van het gebruik, leiden tot betere therapietrouw en lagere kosten.